Utställning: Galleri Slätten

GALLERI SLÄTTENS ATELJÉKOLLEKTIV: FRIHET
Utställning i Panoras foajé 3/4–16/4

Slätten är ett kvinnoseparatistiskt galleri och ateljékollektiv som har skapat ett utrymme där bara kvinnor får ta plats. En plats att ägna sig åt konst, prata om det som intresserar dem, skapa, växa och inspireras av varandra. Slättens gemensamma utställning utgår
ifrån detta och representerar det som kollektivet står för.

”Med FRIHET som tema har vi inspirerats av varandra, och genom att ta del av varandras processer har vi skapat individuella verk i olika stilar och material.” – Slätten

Lämna ett svar

Screening films made by female directors since 2006