Freedom Fields

DOKUMENTÄRT
PANORA 6 april 15.00
Biljetter>>

Director: Naziha Arebi Country: Libya, United Kingdom, Netherlands, United States, Lebanon, Qatar, Canada Year:
2018 Runtime: 97 minutes Language: Arabic, English Subtitles: English

Fotboll, feminism och frigörelse i Libyen. Naziha Arebis kraftfulla
dokumentär är ett intimt porträtt av Libyen efter den arabiska våren, genom ett aspirerande fotbollslag, vars kamp för att få samhällets acceptans speglar de bredare utmaningar som kvinnor står inför i det samtida libyska samhället.

Vi får följa laget med särskilt fokus på tre spelare från helt olika
delar av samhället. Under de fem år som filmen följer dem, kämpar de sida vid sida för att som första kvinnliga fotbollslag från Libyen delta i de internationella spelen. Motgångarna är många och de motarbetas från flera håll, med hot och hat och oförståelse. När de enträget fortsätter att följa sin dröm upplever de besvikelser men griper också tag i nya möjligheter. Kampen är aldrig förgäves och genom omvägar hittar de sina roller som förebilder för en ny generation fotbollsälskare.

Genre: Documentary Original title: Freedom Fields

Screening films made by female directors since 2006